BL-teszt

Állandó lakcím

Levelezési cím

Azonosító okmány


A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) 4. § (1)-(5) bekezdésében írtak szerint


Az Ügyfél kijelenti, hogy a megbízás kapcsán
[Kérjük a megfelelő részt jelölje ki]


Más ügyvéd által képviselt szerződéses vagy ellenérdekű ügyfél esetén, illetve más szolgáltató által elvégzett ügyfél-átvilágítás esetén:

Címe

Adatkezelési nyilatkozat

Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítás során bemutatott okiratokról az ügyvédi iroda másolatot készítsen és adataimat a megbízás teljesítése keretében kezelje, a rögzített adataimat - a megbízás teljesítéséhez szükséges mértékben - kezelje, a bemutatott okiratban szereplő adatokat a nyilvántartásban szereplő adatokkal összevesse (igazolvány-ellenőrzés).

Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy a Pmt. 22. § (1) bekezdése szerinti, más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágításhoz a megbízott ügyvéd az átvilágítás során rögzített azonosító adatokat átadja.

Alulírott tudomásul veszem, hogy a az adatokban bekövetkezett változást a Pmt. 11. § és 12. § (1)-(3) bekezdése szerint az Ügyvédnek haladéktalanul bejelentem.

Kijelentem továbbá, hogy a fent rögzített adatokban bekövetkező adatváltozást a változástól számított 5 munkanapon belül bejelentem az ügyvédi irodának. (Feltéve, hogy a tárgyi megbízás még élőnek tekinthető.)